Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
a connecting piece for assembly ZL 2019 2 0242143.1 a connecting piece for assembly UTILITY_MODEL 2020-01-23 ~ 2021-01-23
Connecting parts (furniture, building materials, doors and Windows) ZL 2019 3 0591579.7 Connecting parts (furniture, building materials, doors and Windows) APPEARANCE_DESIGN 2020-04-27 ~ 2021-04-27
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
RAXHP 26866288 RAXHP Furniture>>Furniture Hardware>>Furniture Hinges 2018-09-28 ~ 2028-09-27 Đã xác minh
RAXHP 26880268 RAXHP Vehicle Parts & Accessories>>Universal Parts>>Auto Fastener & Clip 2018-10-07 ~ 2028-10-06 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are 5 - 10 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này